Συλλογή 1: Βρεφικό δωμάτιο που αποτελείται από κρεβάτι 'Ιρις και Συρταριέρα σε συνδιασμό κίτρινο-λευκό.

Συλλογή 2: Βρεφικό δωμάτιο με κρεβάτι 'Ιρις, Συρταριέρα, Κομό και Ραφάκι σε συνδιασμό λευκή ανελίνη - λαχανί.

Συλλογή 3: Βρεφικό δωμάτιο με κρεβάτι 'Ιρις και Αλλαξιέρα Στέλλα σε συνδιασμό φυσικό - κίτρινο.

 

Προϊόντα συλλογής