Δείτε εδώ όλες τις ζωγραφιές Licno. 

Όλες οι ζωγραφιές Licno είναι ανάγλυφες, ψηφιακά εκτυπωμένες σε pvc και μπορούν να διακοσμήσουν οποιοδήποτε έπιπλο Licno, αρκεί η επιφάνεια να είναι τόση ώστε να χωρά το ανάγλυφο. 

 

1) Ίρις

5) Σίντυ μάξι

2) Σελήνη μάξι

6) Σίντυ

3) Ντίνα

7) Φεγγαράκι

4) Λητώ λαχανί

8) Λαγουδάκι